Kurs Neurorefleksologii ciała

Kurs „Neurorefleksologia Ciała" składa się z 4 modułów w trakcie których poznajemy mapy strefowe na twarzy, czaszce, małżowinach usznych, dłoniach, stopach. Uczymy się wykonywania neurorefleksoterapii na wybranych punktach akupunktury, które znajdują się na przebiegu meridianów oraz poznajemy zasady stosowania punktów neurologicznych. Uczestnicy kursów na każdym spotkaniu otrzymują kompletne materiały dydaktyczne.

Moduły I – III

To szkolenia zakończone otrzymaniem certyfikatów po każdym z modułów bez zdawania egzaminów. Swoim zakresem obejmują zagadnienia i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie terapii w przypadkach problemów z narządami wewnętrznymi, problemów mięśniowo-kostnych, hormonalnych.

Moduł IV

Szkolenie zaawansowane, przeznaczone dla osób z wykształceniem medycznym. Swoim zakresem obejmuje zagadnienia z zakresu neurologii wykorzystywane w terapiach pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Osoby nie posiadające wykształcenia medycznego zobowiązane są do udziału w 1 dniowym szkoleniu wprowadzającym, omawiającym zagadnienia zawiązane z anatomią i fizjologią człowieka ( mózg, CUN, OUN).

Czas trwania

Spotkania odbywają się 1 raz na kwartał (pt-sob-niedz.) w godzinach od 9.00 - 17.00. Poszczególne terminy ustalane są z grupą. Istnieje również możliwość odbycia szkolenia w trybie indywidualnego nauczania. Tryb ten skierowany jest dla 1-2 osób które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonych terminach.

Koszt szkolenia

  • Moduł I - 1500,00 zł
  • Moduł II - 1500,00 zł
  • Moduł III - 1500,00 zł
  • Moduł IV - 1500,00 zł
  • Dodatkowy dzień szkolenia z anatomii - 500,00 zł
  • Egzamin (płatne w dniu egzaminu ) - 200,00 zł

Egzaminy i dyplomy

W czasie 2 miesięcy od zakończenia modułu IV uczestnicy podchodzą do egzaminu obejmującego:

  • część teoretyczną – rozwiązywanie testu
  • część praktyczną - demonstrowanie technik na drugiej osobie i omawianie wylosowanych zagadnień
  • ocenę kart pacjentów prowadzonych w domu

Po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują dyplom ukończenia kursu potwierdzający dysponowanie kompletną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu Neurorefleksologii ciała.

Do góry


© 2014 MINT

Design by: Strony Dla Firm