Program

Proponowany system szkolenia, nazwany przez nas Neurorefleksologia CiałaTM jest naszym autorskim opracowaniem opartym na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia zabiegów we własnym gabinecie oraz ukończeniu kilkunastu kursów w Polsce oraz poza granicami. MINT nie proponuje Państwu szkoleń z zakresu jednej metody, ponieważ uważamy, że w chwili obecnej nie istnieje metoda (licencjonowana czy nie) która byłaby skuteczna w większości przypadków spotykanych w codziennej pracy w gabinecie.

Z naszego długoletniego doświadczenia zdobytego dzięki wykonaniu wielu zabiegów u pacjentów z różnymi schorzeniami, w tym dzieci niepełnosprawnych, wynika, że tylko stosowanie odpowiednio połączonych fragmentów kilku metod daje pożądane efekty terapeutyczne.

W swoim gabinecie próbowałam stosowania różnych kompleksowych metod, niestety z różnym skutkiem. Dlatego też postanowiłam opracować własną, autorską metodę nazwaną „Neurorefleksologia Ciała” którą pracuję od dłuższego czasu ku zadowoleniu moich pacjentów. Uczestnicy naszych kursów otrzymują rzetelną wiedzę i zdobywają umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia samodzielnej pracy w nowym, ciekawym zawodzie refleksologa lub wykonywania zabiegów neurorefleksologii dla potrzeb własnych, rodziny lub znajomych.

Moduł I

 1. Historia refleksologii i neurorefleksologii ciała
 2. Zasady działania poszczególnych części terapii
 3. Podstawy meridianologii
 4. Mapa strefowa na twarzy i małżowinie usznej
 5. Nauka manualnej stymulacji punktów neurologicznych
 6. Zasady balansowania
 7. Teoria 5 elementów
 8. Ćwiczenia praktyczne

Moduł II

 1. Stymulacja stref narządowych na dłoniach
 2. Teoria mikromeridianów na dłoniach
 3. Diagnozowanie powłok brzysznych
 4. Akupunktura bezigłowa na dłoniach
 5. Zasady postępowania w pracy na strefie jelita grubego
 6. Podstawy endokrynologii
 7. Punkty aurikuloterapii (problemy endokrynologiczne)
 8. Ćwiczenia praktyczne

Moduł III

 1. Anatomia i fizjologia ( kręgosłup, mięśnie)
 2. Mapa stref kręgosłupa na stopach
 3. Mapa topograficzna narządów wewnętrznych na stopach
 4. Meridianologia powiązana ze strukturami mięśni
 5. Zastosowanie wybranych punktów akupunktury w problemach mięśniowych
 6. Punkty aurikuloterapii ( problemy kostno-stawowe)
 7. Ćwiczenia praktyczne

Modul IV

 1. Cranioterapia czaszki
 2. Zastosowanie punktów akupunktury dr. Wonga w problemach neurologicznych dotyczących mózgu i nerwów czaszkowych.
 3. Zastosowanie punktów akupunktury w wybranych schorzeniach dotyczących OUN.
 4. Aurikuloterapia (problemy neurologiczne)
 5. Omówienie zasad układania planów terapii oraz prowadzenia kart pacjenta
 6. Ćwiczenia praktyczne
Do góry


© 2014 MINT

Design by: Strony Dla Firm