Regulamin i Informacje

 

 1. W ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 30 % ceny wybranego szkolenia.
 2. W tytule wpłaty prosimy podać - Imię, Nazwisko, nazwa i data szkolenia.
 3. Wpłacenie zaliczki jest gwarancją rezerwacji miejsca na wybranym szkoleniu
 4. Po wpłaceniu zaliczki prosimy przesłać pocztą elektroniczną swoje dane : imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
 5. Na miesiąc przed rozpoczęciem wybranego szkolenia należy wpłacić pozostałą kwotę należną za wybrane szkolenie.
 6. Wpłaty za szkolenia należy realizować przelewem na podane konto bankowe .
 7. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonywanie wpłat gotówkowych.
 8. Brak wpłaty wymienionej w pkt. 1 w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja ze szkolenia.
 9. W przypadku braku dostatecznej liczby zgłoszeń na dane szkolenie lub z innych przyczyn od nas niezależnych, zastrzegamy sobie prawo do jego odwołania i wyznaczenia nowego terminu .
 10. W przypadku odwołania szkolenia MINT zobowiązuje się do zwrotu dokonanych wpłat.
 11. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu z winy leżącej po stronie kandydata, dokonane przez niego wpłaty nie podlegają zwrotowi.
 12. Uczestnicy kursów Neuroreflekslogii ciała po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu otrzymują stosowne dyplomy.
 13. W trakcie trwania kursów i szkoleń zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń audio-wizualnych umożliwiających ich rejestrację, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę.
Do góry


© 2014 MINT

Design by: Strony Dla Firm