Neurorefleksologia ciała

Szkolenie dla rodziców - to oferta skierowana do rodzin, które z różnych względów nie mogą korzystać z terapii w gabinecie a czują się na siłach i chcą pomóc swoim bliskim.

"Neurorefleksologia Ciała" to nowatorska, unikalna metoda rehabilitacyjna, łącząca osiągnięcia współczesnej medycyny akademickiej z naturalnymi, holistycznymi neuroterapiami wywodzącymi się z dalekiego wschodu oraz innych regionów świata. Metoda została opracowana przez Międzynarodowy Instytut Neuroterapii na bazie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej, zdobytej podczas wielu szkoleń, oraz mojego wieloletniego doświadczenia zawodowego jako terapeutki prowadzącej własny gabinet Neuroterapii.

Na terapię składają się różne kombinacje i techniki stymulujące organizm całościowo poprzez pracę na:

 • twarzy i czaszce
 • dłoniach
 • stopach
 • oraz poszczególnych partiach mięśni
Techniki te oddziałują bezpośrednio na:
 • korę mózgową,
 • Centralny Układ Nerwowy,
 • poprawiają czynność wszystkich narządów i układów naszego ciała

Terapia NCJG przeznaczona dla noworodków, dzieci oraz osób dorosłych:

 • z problemami neurologicznymi
 • w uszkodzeniach powypadkowych
 • dla dzieci z różnego rodzaju syndromami
 • z problemami w nauce, koncentracji
 • po wylewach, udarach
 • w śpiączce
 • z zaburzeniami mentalnymi, itp…
 • z autyzmem

Terapia pozwala podejść indywidualnie do każdego pacjenta i daje możliwość codziennej stymulacji w warunkach domowych, co zapewnia komfort fizyczny i psychiczny. Może być bardzo skuteczna w poprawie jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności gdy zostanie rozpoczęta w krótkim czasie po wystąpieniu objawów lub postawieniu diagnozy. Po zakończeniu szkolenia członkowie rodzin są w stanie samodzielnie przeprowadzać zabiegi kilka razy w tygodniu, co znacznie redukuje koszty dojazdów do terapeuty.

W czasie trwania szkolenia rodzice lub opiekunowie nauczą się indywidualnego postępowania w danych schorzeniach, poznają techniki całościowej stymulacji organizmu, otrzymają szczegółowe mapy na których opisane są strefy i punkty do codziennej pracy w warunkach domowych.

W trakcie szkolenia w zależności od zaistniałego problemu poznają techniki pracy na:

 • twarzy
 • czaszce
 • rękach
 • stopach
 • małżowinie usznej

Poznają różnego rodzaju punkty:

 • nerwowo-naczyniowe, znane w medycynie chińskiej jako akupunkturowe
 • neurologiczne, mające bezpośrednie oddziaływanie na funkcje w mózgu
 • punkty i linie cranialne , jako jedyne stymulujące bezpośrednio korę mózgową
 • punkty cybernetyczne przydatne w wylewach, udarach, śpiączce
 • punkty i strefy Yamamoto, dające inne spojrzenie na funkcjonowanie organizmu ( metoda japońska)
 • punkty Wronga (pierwsza pomoc przy wylewach i udarach)

W prowadzenu terapii bardzo ważna jest systematyczność, wytrwałość oraz zaangażowanie. Z mojego doświadczenia, wynikającego z przeprowadzenia kilkudziesięciu takich szkoleń, wiem że rodzice potrafią być najlepszymi terapautami dla swoich podopiecznych, bo któż jak nie oni i najbliższa rodzina znają najlepiej ich potrzeby. Oczywiście, możecie Państwo zdecydować się na rozpoczęcie terapii w moim gabinecie ale należy mieć na uwadze koszty takiej terapii.

Systematyczność neurorefleksologii ciała wymaga 3-4 wizyt w tygodniu co wygeneruje koszty na poziomie 300,00 - 400,00 zł tygodniowo nie licząc kosztów dojazdu. Decydując się na odbycie szkolenia są Państwo w stanie zaoszczędzić naprawdę sporo środków, które można przeznaczyć na inne cele.

Przebieg szkolenia:

Rodzice/opiekunowie przyjeżdżają z pacjentem na pierwszą wizytę konsultacyjną w trakcie której zbieram pełną informację o stanie pacjenta, przebiegu choroby, przebiegu dotychczasowego leczenia, stosowanych leków. Następnie przeprowadzam diagnozę pracując na:

 • twarzy
 • rękach
 • stopach

Trwa to około 3 godzin.

Plan leczenia i harmonogram:

W ciągu kilku dni zostaje ustalony indywidualny plan leczenie dostosowany do konkretnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta zawierający:

 • częstotliwość zabiegów
 • niezbędne mapy do prowadzenia zabiegów
 • czas trwania pojedynczego zabiegu

Rodzina po takim szkoleniu może od razu przystąpić do samodzielnego wykonywania terapii w warunkach domowych przy stałym kontakcie ze mną. 

 • Co 3 miesiące są organizowane konsultacje oceniające postępy terapii, w trakcie których uczę dalszego sposobu postępowania i w razie potrzeby zmieniam przebieg terapii. Omawiane są również ewentualne problemy związane z wykonywaniem zabiegów.
 • Po upływie około roku, spotkania konsultacyjne w moim gabinecie odbywają się co 6 miesięcy.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie indywidualne może trwać od 1 do 3 dni.

Czas trwania zależny jest od konkretnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta i określany jest po pierwszej wizycie konsultacyjnej w moim gabinecie.

 

Do góry


© 2014 MINT

Design by: Strony Dla Firm