Aurikuloterapia

Metoda polegająca na stymulacji punktów znajdujących się na małżowinie usznej. Stymulacja może odbywać się poprzez:

  • nakłuwanie igłami
  • naświetlania laserem
  • oddziaływanie prądem elektrycznym
  • lub uciskaniem różnymi narzędziami


Ucho jest bardzo mocno unerwione przez gałęzie nerwów czaszkowych ( nerw trójdzielny, twarzowy, błędny, podjęzykowy ….) i to daje duże możliwości diagnozowania i terapii. Na zasadzie łuku odruchowego i za pośrednictwem ośrodków w mózgu, możemy wlywać na regulację procesów wegetatywnych, likwidować stany zapalne, infekcje, ból, zaburzenia nerwicowe itd.

Historia

  • Aurikuloterapia została na nowo odkryta w latach 50-tych przez francuskiego lekarza Paula Nogiera.

Przeprowadził on wiele badań nad jej skutecznością i przyczynił się do jej popularyzacji w Europie i na świecie. Metodę możemy stosować jako zabieg osobny lub łączyć ja z innymi terapiami np. neurorefleksologią ciała co zdecydowanie zwiększa działanie lecznicze i daje możliwość zastosowania w bardzo wielu terapiach.

Do góry


© 2014 MINT

Design by: Strony Dla Firm