Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowy Instytut Neuroterapii
z siedzibą w Cieszynie przy ul. Puńcowskiej 85. Kontakt z Administratorem jest możliwy za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Jolanta Górska , 43-400 Cieszyn, u.Puńcowska
85 lub mailowej:biuro@neurorefleksologia.eu.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Jolanta Górska. Kontakt z Inspektorem
jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Jolanta Górska, 43-400 Cieszyn,
ul.Puńcowska 85 lub mailowej: biuro@neurorefleksologia.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji, wykonywania
terapii lub przeprowadzenia szkolenia z zakresu neurorefleksologii ciała.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące
w realizacji usług wyżej wymienionych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że
pańskie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może
skutkować odmową realizacji usług świadczonych przez Międzynarodowy Instytut
Neuroterapii Jolanta Górska.

Informuję ponadto, że na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:
wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana
danych ze względu na Pani /Pana szczególną sytuację.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych w celach marketingowych
lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

Do góry


© 2014 MINT

Design by: Strony Dla Firm